Individuell studieplan för alla

Gemensamt för alla våra grund- och gymnasieskolor är att undervisningen anpassas efter elevernas behov. När en elev börjar på Snitz gör vi en pedagogisk kartläggning och upprättar en plan ämne för ämne med kortsiktiga och långsiktiga mål. Genom täta utvärderingar och kompletteringar gör vi det möjligt för eleverna att nå kunskapsmålen och skaffa sig de verktyg man behöver för att bli rustad för vidare utbildning.

För de flesta är undervisning i mindre grupp det mest effektiva i första skedet. Så småningom blir eleverna mogna för nya utmaningar. Målet för Snitz grundskolor är att eleverna ska skaffa sig verktyg så att de sedan kan välja vilken gymnasieskola som helst. Och målet för Snitz gymnasium är att eleverna ska vara så rustade att de kan välja högre utbildning eller arbetsliv efter sina intressen.

Läs mer

Grundskolorna finns i Stockholm, Nacka och Mörby.

Snitz driver för närvarande tre grundskolor. Skolorna i Nacka, Mörby och Odenplan i Stockholm är väl inarbetade och har totalt närmare hundra elever från årskurs tre till nio. Skolorna har ett regelbundet samarbete och beprövade metoder när det gäller pedagogik, uppföljning och handledning av personal.

Läs mer på respektive skolas sida.

Läs mer

Två gymnasieskolor som ligger centralt i Stockholm och Malmö.

Snitz Gymnasium i Stockholm är vår största gymnasieskola och här bedrivs undervisningen i egna lokaler i anslutning till Cybergymnasiet. Här går 120 elever fördelade på samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet och el- och energiprogrammet. Flera av programmen präglas av intresset för media och kommunikation. Snitz gymnasieskola i Malmö har färre elever och även här finns skolan i samma hus som Cybergymnasiet.

Gemensamt för alla skolorna är den individuellt anpassade utbildningen som utgår från elevens förutsättningar och ett inslag av social träning för att stödja eleven att utvecklas som person.

Läs mer på respektive skolas sida.

Läs mer

Gymnasieprogrammen präglas av intresset för media, ny teknik och samhälle.

På alla gymnasieskolor finns flera program att välja bland. El- och energiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och det estetiska programmet finns i utbudet som skiljer sig något mellan gymnasieskolorna. Se respektive skolas sida för mer information.

Med hög lärartäthet, bra utrustning och genomtänkta lokaler finns stora möjligheter att utveckla sina intressen på skolorna.

Läs mer

Alla skolor har öppet hus minst en gång per termin. Ett bra tillfälle att få veta mer.

Det bästa sättet att se hur vi arbetar är att besöka en skola när den håller öppet hus. Då kan du skapa dig en bild av skolan och får möjlighet att prata med pedagoger, skolledning och elever.

Om du sedan känner att Snitz är ett bra alternativ för dig eller ditt barn så bokar vi en tid för ett personligt möte. En antagning till någon av våra skolor föregås alltid av en kontakt med elevens hemkommun för att diskutera de ekonomiska förutsättningarna. Det beror på att vår verksamhet har en hög personaltäthet, särskilt anpassade lokaler och individuellt anpassade läromedel och därför är dyrare att driva än en vanlig skola.

Läs mer under ansökan & antagning i huvudmenyn samt på respektive skolas sida.

Läs mer

Måns, gymnasieelev: ”känner mig motiverad nu, Snitz ger mig en chans till framgång.”

Måns, gymnasieelev, estetprogrammet, inriktning musik

För mig funkade inte en vanlig skola, då jag har Asperger och dyslexi. Det blev för mycket pappersarbete och när det blir en stor hög, ger man upp. Mamma hittade Snitz på nätet.

Det finns alltid tillgång till lärare och jag får tydlig information om vad som hander under dagen.

Jag ser fram emot att komma till skolan. Känner mig mera studiemotiverad.

Snitz ger mig en chans till framgång. Jag vill jobba med musik.

Andreas, gymnasieelev, mediaprogrammet

Jag letade på nätet efter ett gymnasium för elever med Asperger. Då hittade jag Snitz som ligger centralt och det passar mig. Jag sökte och mamma kom till Snitz på en intervju. Första gången jag kom hit var på uppropet. Då kändes det pirrigt, men när jag märkte hur lugna alla verkade gick det över

Det är lugnt när vi arbetar. Bra lärare som lyssnar på mig. Jag, som har Aspberger kan gå på samma program som i en vanlig gymnasieskola. Skönt att gå inne i stan. Jag har fått många kompisar. Tidigare har jag inte pratat med någon i skolan, men nu pratar jag med alla. Till och med i klassrummet.

Jag känner att jag får en bra framtid och jag kommer att klara gymnasiet. Jag vill bli fotograf.

Magdalena, Estetiska programmet, inriktning bild

Jag behövde gå i en liten grupp på en liten skola lärare med förståelse för min situation och min dyslexi. Snitz blev ett naturligt val för mig.

På Snitz finns trevliga och förstående lärare. Underbara klasskompisar. Bra sammanhållning i gruppen. Små grupper. Tydlig lektionsplanering. Jag vet alltid vad som förväntas av mig.

Jag har kunnat höja mina betyg tack vare att grupperna är små och att jag har fått den hjälp jag behöver. Mina lärare har fått mig att gilla skolan och att tro på min egen förmåga.

David, pedagogisk assistent på Snitz och tidigare elev

Mamma och pappa höll på att ge upp hoppet om att hitta en skola som passade mig när mamma hittade Snitz på nätet. Innan dess hade livet varit kaos, med utredningar och olika skolor, bland annat en internationell skola i Schweiz och Sofia Distans, men ingen av dem funkade för mig. På Snitz kände mig äntligen hemma trots min diagnos (ADHD) och mina svårigheter. Äntligen kände jag samhörighet med andra elever! – Jag som tidigare hade blivit mobbad!

Det bästa med Snitz är små klasser. Kunskapen hos lärarna om oss som har neuropsykiatriska diagnoser. Skolmiljön. Snitz gymnasium är en lagom stor skola. Stor personaltäthet. För mig blev skolan som en andra familj. I gymnasiet hade jag samma mentor hela tiden och vi hade en väldigt fin relation.

Snitz har betytt allt för mig. Jag fick kompisar och en utbildning som jag absolut inte hade fått annars. Rent socialt lärde jag mig massor. Jag har svårt att släppa Snitz därför att jag trivs så bra här. Därför har jag valt att jobba på Snitz grundskola som kamratstödjare och pedagogisk assistent. Jag vill gärna hjälpa andra som har samma problem som jag. Eleverna och arbetsuppgifterna är roliga och jag får mycket personlig feedback.

Läs mer