Antagningen till våra skolor har speciella förutsättningar.

Våra verksamheter har, på grund av vår inriktning mot AST och liknande tillstånd*, en högre personaltäthet än vanliga skolor, förstärkt elevhälsoteam, anpassade lokaler med mindre klassrum och hög grad av individuell anpassning. Inför skolstarten förs en djupare dialog mellan personal, föräldrar och eleven för att planera en verksamhet utifrån elevens behov.

 

Ansökan och antagning till gymnasieskolan

Du ska ansöka till Snitz gymnasium via gymnasieintagningen, men även direkt till skolan vissa datum.

För att söka via gymnasieintagningen och få information om deras ansökningsprocess, ta kontakt med din studievägledare på skolan.

För att söka direkt till skolan, klicka på länken och fyll i skolans egen ansökningsblankett. I tabellen nedan ser ni datum för Snitz gymnasiums och Gymnasieintagningens ansökningsprocess.
ansokan-snitz-gymnasium

Viktiga datum ansökningsprocessen

Gy-antagningen Snitz antagning
18 jan
Ansökan öppnar
1 dec
Ansökan på hemsidan öppnar
15 feb
Sidan stängs för ansökan
15 feb
Sista dag för ansökan period 1
18 april
Preliminärt antagningsresultat
18 april
Antagningsbesked period 1
20 april
Sidan öppnar för omval
15 maj
Sidan stänger för omval
15 maj
Sista dag för ansökan period 2
30 juni
Antagningsbesked
16 juni
Deadline antagningsbesked period 2

 

Ansökan och antagning till grundskolan

Ansökningsprocessen på Snitz grundskolor:

En ansökan tillsammans med neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk kartläggning och bedömning samt åtgärdsprogram skickas in antingen via epost eller vanlig post.

Skolan gör en preliminär bedömning om Snitz är rätt skolform för ditt barn med tanke på omfattning av stödåtgärder. Vi kan komma att kontakta kommun samt överlämnande skola.

Vi kallar till en antagningsintervju och i vissa fall besöker vi även överlämnande skola.

För ansökningar skickade senast 1 februari får ni besked senast 31 mars.

Ett besök vid Öppet hus är det bästa sättet att se hur vi arbetar. Då kan du skapa dig en bild av skolan och får möjlighet att prata med pedagoger, skolledning och elever.

*Vi riktar oss mot elever med AST (autismspektrumtillstånd) eller andra dokumenterade svårigheter av liknande art samt blanddiagnoser där autism är huvuddiagnos, vilket innefattar det som tidigare kallades autism, aspergers syndrom, atypisk autism/genomgripande störning i utvecklingen.

Via länken nedan kommer du till ansökan som du fyller i och skickar till:
Ansokan-till-Snitz-grundskola-2_1

Snitz Grundskolor Odenplan
Ref. Ansökan
Hagagatan 25A
113 47 STOCKHOLM

eller via mail till ansokan”snitz.se