Våra klassrum

På Snitz arbetar vi mycket med att skapa trygghet genom förutsägbarhet. Till exempel har alla en bestämd plats i sitt hemklassrum och det är där all undervisning som inte kräver specialutrustning, som idrott, tar plats. Våra två studior gör det möjligt för elever att arbeta enskilt tillsammans med speciallärare och/eller specialpedagog i samarbete med ämnesläraren.

Vår tavelmetodik skapar också stabilitet genom att konkretisera för eleven vad som händer under lektionen, dagen och veckan. Klassrummen är även utrustade med time timer som visualiserar tid.

Snitzlådan

Man lär bäst när man är lugn, trygg och fokuserad, hur man blir det skiljer sig dock från person till person. Därför finns det en Snitzlåda i varje klassrum, den är fylld med sittkuddar, stressbollar och andra redskap framtagna för att underlätta inlärningen. Där kan eleverna botanisera fritt för att hitta det som fungerar för dem.