Gymnasieprogram Malmö

Vi erbjuder ett brett utbud av nationella program. Vi kan dock inte garantera att du kan läsa alla inriktningar. Kontakta rektor för att få mer information. Här nedan kan du läsa om programmen.

På skolverkets webbplats, www.skolverket.se, finns detaljerad information om programmen och inriktningarna.


ikon_estetiska_snitzEstetiska programmet

På estetiska programmet utvecklar du ditt personliga skapande och initiativförmåga genom att arbeta med olika ämnen inom programmet. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla och kommunicera tankar och idéer med estetiska och mediala uttrycksmedel. Du får också utveckla din förmåga till ansvarstagande och självständighet. Vi arbetar med att skapa, uppleva, tolka och analysera konst och kultur i samhället.

Vi ger dig en trygg miljö där du får möjlighet att fokusera på kreativiteten och där de estetiska ämnena integreras i hela utbildningen. Vi vill få dig att växa och bli en trygg individ som utvecklar din förmåga till ansvarstagande, samarbete och självständighet.

Efter examen från estetiska programmet får du behörighet till högskola och universitet.

Inriktning Bild och form

Väljer du inriktningen bild och form får du möjlighet att utveckla ditt eget bildskapande inom traditionell och modern konst. Du får möjlighet pröva på och fördjupa dig i olika tekniker så som teckning, måleri, skulptur, keramik, foto samt digitala verktyg.

Du övar ditt bildseende och ditt bildspråk och använder bilden som språk. Du övar din fantasi, initiativförmåga samt utvecklar din egen konstnärliga drivkraft.

Inriktning Estetik och media

Väljer du estetik och media får du utveckla din förmåga att kommunicera med ljud och bild! Berättandet står i centrum och du får lära dig att använda dagens digitala medier och verktyg.

Du får lära dig att ta ansvar för ditt arbete, förbereda dig för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier och utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande. Inom den här inriktningen får du dessutom en möjlighet att fokusera på något digitalt medium.


ikon_el_energi_snitzEl- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med dator- och kommunikationssystem.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.


ikon_samhalls_snitzSamhällsvetenskapliga programmet

Det samhällsvetenskapliga programmet är ett nationellt program som inriktar sig mot samhällsvetenskapliga ämnen. Det är ett brett program som förbereder dig för universitets- och högskolestudier.

Efter dina tre år på samhällsvetenskapsprogrammet har du fått med dig kunskaper och färdigheter som förbereder dig en stor mängd olika utbildningar, t.ex. jurist, psykolog, journalist, arkeolog och socionom.

Med vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i fokus kommer du att få lära dig att vara källkritisk och utveckla ditt skrivande både på engelska och svenska.

Samhällsprogrammet innebär en vetenskaplig medvetenhet där du arbetar aktivt med att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ditt ställningstagande med välgrundade argument.

Är du intresserad av samhällsfrågor, språk, historia, religion, psykologi och filosofi så är samhällsvetenskapsprogrammet rätt program för dig.


ikon_teknik_snitzTeknikprogrammet

Teknikprogrammet är gymnasieutbildningen för dig som vill bidra till den tekniska utvecklingen med egen kreativitet. Här utvecklar du dina intressen inom några av följande områden: digitalt skapande, programmering, 3D-modellering, spelutveckling, arkitektur, design och samhällsbyggande. På programmet kombineras teoretiskt och praktiskt arbete. De konkreta resultat du skapar under utbildningen sparar du i din portfolio som kan användas när du söker vidare efter gymnasiet.


Introduktionsprogram och preparandutbildning

Snitz gymnasium erbjuder även möjlighet att läsa på ett introduktionsprogram. Det är en möjlighet för dig om du inte har full behörighet till gymnasiet. Saknar du en eller ett par kurser kan du söka till vår preparandutbildning.