Välkommen till Snitz grundskola Nacka

Snitz grundskola i Nacka ligger i Henriksdal, Västra Finnbodavägen 4, plan 5 och 6. Från Slussen åker man en hållplats med Saltsjöbanan. Från Nacka och Värmdö finns goda bussförbindelser.

Hitta hit: Snitz grundskola i Nacka.


Ansökan och Antagning

Antagningen till våra skolor har speciella förutsättningar.

Våra verksamheter har, på grund av vår inriktning mot AST och liknande tillstånd, en högre personaltäthet än vanliga skolor, förstärkt elevhälsoteam, anpassade lokaler med mindre klassrum och hög grad av individuell anpassning. En antagning till någon av våra skolor föregås oftast av ett besök i avlämnande skola. Inför skolstarten förs en djupare dialog mellan personal, föräldrar och eleven för att planera en verksamhet utifrån elevens behov.

I länken nedan finner du ansökan som du fyller i och skickar till marie.petersson@snitz.se

Ansokan till Snitz grundskola

Om du som vårdnadshavare har frågor eller behöver hjälp med ansökningsprocessen, kontakta oss.

Frågor om antagning:

Marie Petersson, Specialpedagog

tel. 076 – 885 21 64, marie.peterssn@snitz.se