Antagningen till våra skolor har speciella förutsättningar.

Vår skola begränsar antagningen till elever i behov av omfattande särskilt stöd och specialiserar sig främst på autismspektrumtillstånd, AST.

Vår skola har en högre personaltäthet än vanliga skolor, förstärkt elevhälsoteam, anpassade lokaler med små klassrum och hög grad av individuell anpassning. Inför skolstarten förs en djupare dialog mellan personal, föräldrar och eleven för att planera en verksamhet utifrån elevens behov.

I länken nedan finner du ansökan som du fyller i och skickar till ansökan@snitz.se eller

Snitz Grundskolor Odenplan

Ref. Ansökan

Hagagatan 25A

113 47 Stockholm

ansokan-till-snitz-grundskola-blankett-rev-20161027

Så här går ansökningsprocessen till på Snitz grundskolor:

  1. En ansökan tillsammans med neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk kartläggning och bedömning samt åtgärdsprogram skickas in antingen via epost eller vanlig post.
  2. Skolan gör en preliminär bedömning om Snitz är rätt skolform för ditt barn med tanke på omfattning av stödåtgärder. Vi kan komma att kontakta kommun samt överlämnande skola.
  3. Vi kallar till en antagningsintervju och i vissa fall besöker vi även överlämnande skola.
  4. För ansökningar skickade senast 1 februari får ni besked senast 31 mars.