Administration

Annika Hanberger
Rektor, 0768-85 21 83
annika.hanberger@snitz.se
 
Cecilia Skylvik
Biträdande rektor, 0768-85 21 69
cecilia.skylvik@snitz.se
 
Susanne Scimone
Administrativ chef, 0768-85 21 90
susanne.scimone@snitz.se
 

Elevhälsan

Marie Petersson, 
Specialpedagog, 0768-85 21 64
marie.petersson@snitz.se
 
Hasse Hävrén, 
Studie- och yrkesvägledare, 0704-63 27 64
hasse.havren@snitz.se
 
Reda Stanislovaviciene
Speciallärare, 
reda.stanislovaviciene@snitz.se
 
Nicole Ziyadkhanova
Kurator,  0768-85 21 59
nicole.ziyadkhanova@snitz.se
 
Ulla Winnberg
Skolsköterska
ulla.winnberg@snitz.se
 

Lärare

För att komma i kontakt med personal på Snitz grundskola Nacka

Personal Åk 4-6; 0768-85 10 36 eller 0768-85 10 38
Personal Åk 7-9; 0768-85 21 60 eller 0768-85 21 61
 
Anton Hertzberg
Årskurs 7-9
Samhällsorienterande ämnen
anton.hertzberg@snitz.se
 
Eddie Brown
Årskurs 4-9
Idrott
eddie.brown@snits.se
 
Enrique Currasco
Årskurs 7-9
Matematik, Naturorienterande ämnen
enrique.currasco@snitz.se
 
Nancy Carrasco
Årskurs 4-9
Hem- och konsumentkunskap, Spanska
nancy.carrasco@snitz.se
 
Caroline Gerhardsson
Årskurs 6-7
Musik
caroline.gerhardsson@snitz.se
 
Åke Hellström
Årskurs 4-6
Matematik, Engelska, Naturorienterande ämnen
ake.hellstrom@snitz.se
 
Tetyana Petrunyuk
Årskurs 4-9
Textilslöjd
tetyana.petrunyuk@snitz.se
 
Martin Molander
Årskurs 6-8
Matematik, NO-ämnen
martin.molander@snitz.se
 
My Walther
Årskurs 6-7
Bild
my.walther@snitz.se
 
Therées Mörman
Arbetslagsledare, 0768-85 10 38
Årskurs 4-6
Svenska, Samhällsorienterande ämnen
therees.morman@snitz.se
 

Socialpedagoger

Jessica Beijer
Årskurs 8
jessica.beijar@snitz.se
 
Sandra Lora
Arbetslagsledare, 0768-85 10 35
Årskurs 7 och 9
sandra.lora@snitz.se
 
Dan Nilsson
Årskurs 6
dan.nilsson@snitz.se
 
Aya Kobayashi
Årskurs 4-5
aya.kobayashi@snitz.se
 

Elevstödjare för motivationsgruppen

Daniel Matovu
0768-85 21 50
daniel.matovu@snitz.se
 

Elevassistent

Christopher Sotkasiira
christopher.sotkasiira@snitz.se
 
Albert Forsberg
albert.forsberg@snitz.se