Om Snitz

Snitz Skolor har funnits sedan 2003. Idag har vi två grundskolor och tre gymnasieskolor. Grundskolorna finns i Stockholm och Nacka. Gymnasieskolorna finns i Stockholm och Malmö. Vi riktar oss mot elever med AST (autismspektrumtillstånd) eller andra dokumenterade svårigheter av liknande art samt blanddiagnoser där autism är huvuddiagnos, vilket innefattar det som tidigare kallades autism, aspergers syndrom, atypisk autism/genomgripande störning i utvecklingen.

PPS AB (Power Planning System AB)

Sedan 2012 ingår Snitz i utbildningskoncernen PPS AB (Power Planning System AB). PPS AB äger och är huvudman för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

PPS skolor ska ge sina elever en bra utbildning som gör dem rustade för arbetsliv och vidare studier samt att få dem att växa som trygga och socialt kompetenta personer.

PPS ansvarar för skolornas centrala administration, utvecklings- och kvalitetsarbete, kontakt med uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter, gemensamma IT-system, fastighetsfrågor, ekonomi och fakturering, varumärken och övergripande marknadsföring.

Läs mer på www.ppsab.com