Filmen om Snitz Gymnasium 2017/18.

Ett samarbetsprojekt där media treorna står för idé och produktion av
intervjuerna, media tvåorna har producerat mellanspelen och media ettorna
har haft ansvar för att idé och produktion av intro och outro.