Program för studenten tisdagen den 13 juni 2017

 

08.30-09:00    Studentfruktost på skola

09:00-10:00    Gemensam samling med åk 1 och 2 där vi delar ut stipendier, håller tal etc

10:00-11:00    Studentfotografering

11:00-11:30    Samling i klassrummet med sin mentor

11:30-12:30    Studentlunch

13:00       Utspring. Sker på parkeringen på baksidan av Cybergymnasiet