Information till vårdnadshavare

Information och kommunikation sker via plattformen Schoolsoft där elever och vårdnadshavare får egna inlogg och kan följa elevens kunskapsutveckling i skolan samt kommunicera med mentor och undervisande lärare.