Uppehållsyta på Snitz Grundskola i Stockholm.

Nya lokaler för Snitz Grundskola

I januari 2024 gick flyttlasset från Odenplan till Telefonplan. Snitz grundskola flyttade in i nyrenoverade lokaler i en tidigare del av Vittra Telefonplan. Men varför flytta en skola?

Bättre lokaler vid Telefonplan

Snitz Grundskola var i stort behov av bättre lokaler för att kunna möta elevernas olika behov under skoldagen samt mer ändamålsenliga lokaler för ämnen såsom hemkunskap och bild. Vittra Telefonplan hade lite för stora lokaler och eftersom det redan innan finns ett nära samarbete mellan Snitz och Vittra var det ett naturligt steg att omvandla lokalerna som Vittra inte behövde till Snitz nya lokaler. Det fanns redan en egen ingång och utrymme för en egen matsal till Snitz, ändamålsenliga ämneslokaler och möjlighet att anpassa klassrummen efter Snitz behov. 

- VI trivs fantastiskt bra. Våra nya lokaler har gett oss ljus och rymd i verksamheten och möjligheter att kunna utveckla en än mer NPF-samordnad verksamhet, berättar skolans rektor AnnSofi.

Lokaler anpassade för att möta elevernas olika behov

Snitz fått mer yta att möta elevernas olika behov som till exempel avskildhet, lugna ytor, gemensamma aktiviteter och en avdelad matsalsdel. Det finns flera olika zoner som ska ge eleverna möjligheter för vila, återhämtning, energipåfyllning och socialt umgänge. I de nya lokalerna finns även möjligheten att erbjuda hemklassrum till alla grupper och i dem även paushörnor för att eleverna ska kunna ta korta pauser under lektionerna. Här finns också en ökad möjlighet att erbjuda särskilt stöd i form av enskild undervisning tack vare flera mindre grupprum.

- Så här långt har vi förstått att eleverna tycker gott om sin skola i våra nya lokaler. Det är så klart en omställning att flytta och vi behöver fortsätta att samarbeta med elever, vårdnadshavare och medarbetare för att eleverna och verksamheten ska landa och utvecklas på ett fortsatt positivt sätt framöver, berättar AnnSofi.

Skolans nya skolgård

Här finns också en skolgård som saknades vid de tidigare lokalerna. Planeringen för hur skolgården ska anpassas på bästa sätt är igång och eleverna får såklart vara delaktiga i att arbeta fram deras utemiljö.

Se andra nyheter
från Snitz

Se alla nyheter