Elevhälsan på Snitz

Snitz grundskola har ett förstärkt elevhälsoteam i syfte att handleda och stötta våra elever i deras lärmiljö både på individ- och gruppnivå. Elevhälsan arbetar både med olika elevärenden men även främjande och förebyggande.

Elevhälsan består av:

  •     skolledning
  •     kurator
  •     specialpedagog
  •     två speciallärare
  •     skolsköterska
  •     skolpsykolog