Föranmälan till Öppet hus

Föranmälan till Öppet hus

 

Ansökan

Ansökan

Du söker till Snitz grundskola genom att fylla i anmälningsformuläret på denna sida.

NPF-anpassad skola – många vägar mot samma mål

På Snitz arbetar vi kontinuerligt med att NPF-säkra verksamheten och individanpassa utbildningen utifrån den ordinarie läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Detta gör vi för att kunna möta våra elever där varje person befinner sig. Det innebär att både den fysiska, psykosociala och pedagogiska verksamheten är anpassad för att minimera hinder och ge förutsägbarhet för att kunna främja lärandet. Våra klasser består av 10-15 elever.

Skolan har regelbundna kartläggningar av elevens styrkor och utmaningar för att hela tiden kunna få eleven att växa utifrån hens bästa förutsättningar.

Att vi är en NPF-anpassad skola innebär bland annat:

  • Vi är en läxfri skola.
  • Vi arbetat aktivt för att stärka eleven i studieteknik utifrån hens lärstil.
  • Vi arbetar efter korta och tydliga uppgifter.
  • Vi tillhandahåller inlästa texter.
  • Sammanhängande skoldagar.
  • Specialpedagogiska hjälpmedel i alla klassrum.
  • Reducering av stimuli i den fysiska lärmiljön.
  •  

    Men det viktigaste är att vi har ett nära samarbete med eleven och hemmet. Vi kan göra mycket för eleven, när eleven väljer att gå hos oss!