×
 

Hoppa till innehållet

Specialpedagogik

Snitz är en resursskola, det innebär att vi följer samma läroplan som den ordinarie skolan, men vi gör det på varje elevs villkor. Våra klasser är små, 10-15 elever i varje klass, våra lärare har kompetens i att möta barn med funktionsvariationer och vi anpassar läroplanen efter den enskilda individen. Alla barn är olika, har olika intressen och lär sig på olika sätt. Genom att individualisera läroplanen efter eleven kan hen till exempel läsa sina favoritämnen i snabbare takt medan hen får extra hjälp där det behövs.

En lärare på Snitz Grundskola håller en lektion. I förgrunden sitter fyra elever, en elev räcker upp handen.

Många vägar mot samma mål

På Snitz arbetar vi kontinuerligt med att NPF-säkra verksamheten och individanpassa utbildningen utifrån den ordinarie läroplanen för grundskolan (Lgr22). Detta gör vi för att kunna möta våra elever där varje person befinner sig. Det innebär att både den fysiska, psykosociala och pedagogiska verksamheten är anpassad för att minimera hinder och ge förutsägbarhet för att kunna främja lärandet.

Regelbundna kartläggningar
Skolan har regelbundna kartläggningar av elevens styrkor och utmaningar för att hela tiden kunna få eleven att växa utifrån hens bästa förutsättningar.

Att vi är en NPF-samordnad skola innebär bland annat:

  • Sammanhängande skoldagar.
  • Fasta platser i hemklassrum.
  • Tavelmetodik, dagsschema med bildstöd.
  • Lektionsstruktur.
  • Vi arbetar efter korta och tydliga uppgifter.
  • Vi tillhandahåller inlästa texter.
  • Specialpedagogiska hjälpmedel i alla klassrum.
  • Vi arbetat aktivt för att stärka eleven i studieteknik utifrån hens lärstil.
  • Reducering av stimuli i den fysiska lärmiljön.

Men det viktigaste är att vi har ett nära samarbete med eleven och hemmet. Vi kan göra mycket för eleven, när eleven väljer att gå hos oss!

Besök oss

Vill du se hur det är att gå på Snitz eller ställa frågor direkt till personalen gör du det bäst genom att träffa oss på plats under ett öppet hus.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du ansöker till Snitz Grundskola. vår elevhälsa eller hur du kommer i kontakt med oss? Du hittar genvägar till de sidorna nedan.