Föranmälan till Öppet hus

Föranmälan till Öppet hus

 

Ansökan

Ansökan

Du söker till Snitz grundskola genom att fylla i anmälningsformuläret på denna sida.

Värdegrund och vision

Vår vision är att alla ska trivas, känna sig välkomna och att vi tror att alla elever vill lyckas.

Alla elever har rätt att utvecklas och lära sig i en trygg miljö och bemötas med respekt för sin egen person. Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Snitz grundskola. Elever och personal förstår och agerar utifrån en gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på.