Digitalt Öppet hus

Digitalt Öppet hus

Värdegrund och vision

Snitz grundskolas vision är att alla ska trivas, känna sig välkomna och att vi tror att alla elever vill lyckas. Alla elever har rätt att utvecklas och lära sig i en trygg miljö och bemötas med respekt för sin egen person. Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Snitz grundskola. Elever och personal förstår och agerar utifrån en gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på. 

Integritetsinställningscenter

Cookies

Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatstrafik och personifiera innehåll.

_ga, _gid