×
 

Hoppa till innehållet

Vårt kvalitetsarbete

På Snitz Grundskola är vi måna om att ge alla elever goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Alla våra elever ska uppleva att de får en bra utbildning genom god undervisning av duktiga och engagerade lärare. För oss är det viktigt att varje elev kommer närmare sina framtidsmål och drömmar.

Vår kvalitetsrapport
Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar huvudman samt rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Den ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå. Du kan läsa kvalitetsrapporten nedan.

En lärare hjälper en elev under en lektion på Snitz Grundskola.

Trygghet och kvalitet

Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever. Vi är övertygade om att när skolan är trygg och studierna hanterbara, när vi har goda relationer mellan klasskamrater och lärare samt känner ett engagemang, så har vi nycklarna till våra elevers framgång och välmående. Vi arbetar aktivt med inkludering, så att alla elever blir sedda och respekterade för sin identitet. Hos oss är olika bra!

En elev på Snitz Grundskola står framför klassen och presenterar, bredvid står en glad lärare.

Har du frågor?

Om du undrar något om kvalitetsarbetet på Snitz Grundskola är du välkommen att kontakta vår rektor.