Öppet hus

Öppet hus

För dig som är SYV

För dig som är SYV

Ansökan och antagning

För att söka till Snitz gymnasium ska du dels göra en ansökan via gymnasieantagningen och dels skicka en ansökan direkt till oss. Du får information om hur du söker via gymnasieantagningen av din studievägledare.

En förutsättning för att bli inbjuden till ett kartläggningssamtal och därmed öka chansen för att bli antagen till Snitz gymnasium är att du har sökt till oss i 1a hand via gymnasieantagningen.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Information om ansökan:

  1. Sök direkt till oss via skolans ansökningsblankett här på sidan.
  2. Därefter kommer du bli kallad till ett kartläggningssamtal tillsammans med vårdnadshavare
  3. Du måste även söka till oss via gymnasieantagningen.
  4. Preliminära antagningsbesked ges löpande när allt efterfrågat underlag kommit oss tillhanda.
  5. Slutgiltigt antagningsbesked från gymnasieantagningen ges den 4 juli

 

För att bli antagen till Snitz gymnasium behöver vi ett underlag från avlämnande skola. Detta motsvarar Bilaga B7, som avlämnande skola även registrerar på Gymnasieantagningen. Bilaga B7 gäller för särskild behovsgrupp, autismspektrumtillstånd. Avlämnande skola skapar själva bilagan och lägger in det som är av vikt för den sökta studievägen. Vi kommer därför att kontakta er skola för att få tillgång till denna bilaga i vår antagningsprocess, som startar tidigare än Gymnasieantagningens.