Elevhälsoteam

Skolan har ett förstärkt elevhälsoteam i syfte att handleda och stötta våra elever i deras lärmiljö både på individ- och gruppnivå. Elevhälsan arbetar främst främjande och förebyggande men även med enskilda elevärenden. Elevhälsan består av:

  • Skolledning
  • Kurator på heltid
  • Specialpedagog på heltid
  • Tre speciallärare på heltid
  • Skolsköterska på deltid
  • Skolpsykolog vid behov