Öppet hus

Öppet hus

För dig som är SYV

För dig som är SYV

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Elevhälsoteam

Skolan har ett förstärkt elevhälsoteam i syfte att handleda och stötta våra elever i deras lärmiljö både på individ- och gruppnivå. Elevhälsan arbetar främst främjande och förebyggande men även med enskilda elevärenden. Elevhälsan består av:

  • Skolledning
  • Kurator 
  • Specialpedagog 
  • Tre speciallärare 
  • Skolsköterska på deltid
  • Skolpsykolog
  • Skolläkare