×
 

Hoppa till innehållet

Så jobbar vår elevhälsa

Snitz gymnasium har ett förstärkt elevhälsoteam i syfte att handleda och stötta våra elever i deras lärmiljö, både på individ- och gruppnivå. Elevhälsan arbetar främjande och förebyggande men även med enskilda elevärenden.

Lärare, socialpedagoger och studiesamordnare finns ute i skolan under hela dagen, det innebär att det alltid finns någon som frågar hur du mår och någon du kan vända dig till med dina funderingar.

Personalen vidareutbildas kontinuerligt och har fortlöpande handledning så att vi tillsammans med dig kan nå dina mål.

Vi brinner för att du, utifrån dina förutsättningar, ska få en bra tid hos oss!

Lärare som står och pratar med två elever

Vi är elevhälsan på Snitz

Kom på öppet hus

Besök oss under öppet hus för att få reda på mer om vårt specialpedagogiska sätt.