×
 

Hoppa till innehållet

Att jobba på Snitz

På Snitz gymnasium möts du av glädje, energi och kreativitet från både elever och personal. Vi är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever får möjligheten att växa som individer utifrån sina förutsättningar.

Snitz gymnasium riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever i behov av ett uttalat särskilt stöd. På Snitz får du arbeta med fantastiska elever i en liten resursskola med små klasser.

Marknadsmässig lön och semestertjänst som är schemalagd med längre sammanhängande ledighet under elevernas lov.

Lärare som ler och visar upp teckningar på väggen

Lediga tjänster hos Snitz gymnasium