Öppet hus

Öppet hus

För dig som är SYV

För dig som är SYV

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Vårt specialpedagogiska arbetssätt

Vi jobbar specialpedagogiskt för att kunna möta elever som är i behov av stöd. Genom individua­lisering och anpassningar strävar vi efter att möta elevers behov av specialpedagogisk hjälp i under­visningen, så att de ska få förut­sättningar att uppnå både sina personliga och utbildningens mål.

Med hjälp av personalens enga­gemang och kunskap anpassar vi varje elevs skolgång så att hen kan nå sina mål och utvecklas som människa. Som resursskola tar vi hänsyn till dina förutsättningar när vi lägger upp din studieplan och jobbar tillsam­mans med dig för att du ska få ut så mycket som möjligt under din tid hos oss.

Hemklassrum och undervisningsgrupper

Våra klasser består av ca 15 elever och alla elever har ett eget hemklassrum. Klassrummen har en stimulifattig miljö där eleverna har bestämda platser med tillgång till avskiljande skärm vid behov. Majoriteten av lektionerna sker i hemklassrummet med undantag för kurser som kräver särskild undervisningssal som till exempel datorsal, bildsal och fotostudio. Alla klassrum är utrustade med timetimer, tystgående klocka och en visuellt strukturerad whiteboard.

Social lärmiljö

Socialpedagoger och studiesamordnare finns ute i verksamheten och arbetar aktivt för att stötta eleverna i deras funderingar, mående och sociala träning, både på individ- och gruppnivå.