Vårt specialpedagogiska arbetssätt

Vi har utvecklat ett specialpedagogiskt arbetssätt för att kunna möta elever som är i behov av stöd. Vi är en skola som riktar sig mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har dock inte möjlighet att ta emot elever med kognitiv funktionsnedsättning eller språkstörning, då vi inte har den specifika kompetensen som krävs. 

Genom individualisering och anpassningar strävar vi efter att möta elevers behov av specialpedagogisk hjälp i undervisningen, så att de ska få förutsättningar att uppnå både sina personliga och utbildningens mål.

Med hjälp av personalens engagemang och kunskap anpassar vi varje elevs skolgång så att du kan nå dina mål och utvecklas som människa. Vi tar hänsyn till dina förutsättningar när vi lägger upp din studieplan och jobbar tillsammans med dig för att du ska få ut så mycket som möjligt under din tid hos oss.

Hemklassrum och undervisningsgrupper

Våra klasser består av ca 15 elever och alla elever har ett eget hemklassrum. Klassrummen har en stimulifattig miljö där eleverna har bestämda platser med tillgång till avskiljande skärm vid behov. Majoriteten av lektionerna sker i hemklassrummet med undantag för kurser som kräver särskild undervisningssal som till exempel datorsal, bildsal och fotostudio. Alla klassrum är utrustade med timetimer, tystgående klocka och en visuellt strukturerad whiteboard.

Social lärmiljö

Socialpedagoger och studiesamordnare finns ute i verksamheten och arbetar aktivt för att stötta eleverna i deras funderingar, mående och sociala träning, både på individ- och gruppnivå.

Integritetsinställningscenter

Cookies

Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatstrafik och personifiera innehåll.

_ga, _gid