Programinriktat val Introduktionsprogrammet

Inriktningen för dig som saknar gymnasiebehörighet och vill ha en utbildning riktad mot ett visst nationellt program

Elev och lärare skrattar framför en dator

Om Programinriktat val

Programinriktat val vänder sig till dig som har godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och/eller engelska samt minst tre andra ämnen men saknar ett eller några betyg och vill läsa vidare.

Tempot är högt eftersom målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program så snart som möjligt, så det gäller att du är studiemotiverad.

Vi anpassar undervisningen efter dina behov så att du kan fokusera precis på de delar du behöver bli starkare på.

Faktaruta

  • Sökkod: IMV
  • Program: Introduktionsprogram
  • Inriktning: Programinriktat val

För vem?

  • För dig som vill bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Om Introduktionsprogrammet

Med introduktionsprogrammet blir du behörig till antingen ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram eller för att söka arbete. Vilket program du väljer beror på vad du har för mål med din utbildning.

Innehållet i programmet bestäms i en individuell studieplan som beskriver utbildningens huvudsakliga innehåll och ditt studiemål.

Prata med studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp med att ta reda på vilket program som passar dig bäst.

En lärare visar elever något på tavlan

Anpassningar på programmet

Varje dag finns ett schema på tavlan över dagens lektioner. Vi strukturerar även upp lektionerna med vårt startupplägg:

  • Vad gjorde vi sist?
  • Vad arbetar vi med idag?
  • Vad har vi lärt oss idag?

För alla elever som har med sig en problematisk skolfrånvaro så skapar vi tillsammans med elev och vårdnadshavare en inskolningsplan för en mer hållbar närvaro.

Lärare presenterar information på tavlan

Vill du veta mer?

Under öppet hus får du träffa elever och lärare som berättar om programmen och svarar på alla frågor du kan tänkas ha. Du kan också läsa mer om oss här på hemsidan.