Yrkes­introduktion Introduktionsprogrammet

Inriktningen för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett yrkesprogram.

Elever och en lärare som reparerar en stationär dator

Om Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är programmet för dig som vill plugga i din egen takt. Hos oss skräddarsyr du din utbildning så att du får utrymme att lära dig utifrån dina villkor i den takt som fungerar för dig.

På Snitz läser du Yrkesintroduktion riktad mot El- och energiprogrammets inriktning Dator- och kommunikationsteknik, på programmet ingår praktik och vi bestäm­mer tillsammans hur den kommer att se ut för just dig.

Faktaruta

  • Sökkod: IMY
  • Program: Introduktionsprogram
  • Inriktning: Yrkesintroduktion

För vem?

  • För dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning för att antingen söka till ett yrkesprogram eller förbereda dig för arbetslivet.

Om Introduktionsprogrammet

Med introduktionsprogrammet blir du behörig till antingen ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram eller för att söka arbete. Vilket program du väljer beror på vad du har för mål med din utbildning.

Innehållet i programmet bestäms i en individuell studieplan som beskriver utbildningens huvudsakliga innehåll och ditt studiemål.

Prata med studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp med att ta reda på vilket program som passar dig bäst.

Elev som arbetar med en elinstallation

Anpassningar på programmet

Varje dag finns ett schema på tavlan över dagens lektioner. Vi strukturerar även upp lektionerna med vårt startupplägg:

  • Vad gjorde vi sist?
  • Vad arbetar vi med idag?
  • Vad har vi lärt oss idag?

För alla elever som har med sig en problematisk skolfrånvaro så skapar vi tillsammans med elev och vårdnadshavare en inskolningsplan för en mer hållbar närvaro.

Lärare presenterar information på tavlan

Vill du veta mer?

Under öppet hus får du träffa elever och lärare som berättar om programmen och svarar på alla frågor du kan tänkas ha. Du kan också läsa mer om oss här på hemsidan.