×
 

Hoppa till innehållet

Vårt kvalitetsarbete

Övergripande ansvar finns hos ledningsgruppen bestående av verksamhetschef och skolchef som har stöd av ansvarig inom kvalitet, marknad, ekonomi och HR.

Arbetet utgår från ett gemensamt kvalitetshjul och tillsammans med rektor ansvarar vi för att underhålla en välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå.

Som stöd i arbetet finns gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.

Elev och lärare som inspekterar ett oscilloskop

Trygghet och kvalitet

I slutet av varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer. Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och en lokal arbetsplan innehållande årets fokusområden.

Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och den lokala skolans kvalitetsrapport.

Två elever som sitter i en soffa som håller i varsin bok

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?