×
 

Hoppa till innehållet

Synpunkter på verksamheten

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla!

Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

Två elever i en soffa som läser

Börja alltid med att kontakta skolan

I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till aktuell skolpersonal. Om du inte får hjälp av personal på skolan bör du som nästa steg kontakta rektorn.

Så går det till

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 1. Siffran 1.

  Steg 1

  Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

 2. Siffran 2.

  Steg 2

  Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor. Det gör du genom knappen nedan.

 3. Siffran 3.

  Steg 3

  Dina synpunkter skickas direkt till huvudmannen som, såvida du inte valt att vara anonym, kommer att bekräfta att synpunkterna mottagits.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig direkt till oss med frågor om vår verksamhet.