Ansökan och antagning

Antagningen till våra skolor har speciella förutsättningar.

Vår skola begränsar antagningen till elever i behov av omfattande särskilt stöd och specialiserar sig främst på autismspektrumtillstånd.

Vår skola har en högre personaltäthet än vanliga skolor, förstärkt elevhälsoteam, anpassade lokaler med mindre klassrum och hög grad av individuell anpassning. Inför skolstarten förs en djupare dialog mellan personal, föräldrar och eleven för att planera en verksamhet utifrån elevens behov.

I länken nedan finner du ansökan som du fyller i och skickar via mail till ansökan@snitz.se eller via post till

Snitz Grundskolor
Ref. Ansökan
Hagagatan 25A
113 47 Stockholm

Ansokan till Snitz grundskola
Ansökningsprocessen på Snitz grundskolor:

  1. En ansökan tillsammans med neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk kartläggning och bedömning samt åtgärdsprogram skickas in antingen via epost eller vanlig post.
  2. Skolan gör en preliminär bedömning om Snitz är rätt skolform för ditt barn med tanke på omfattning av stödåtgärder. Vi kan komma att kontakta kommun samt överlämnande skola.
  3. Vi kallar till en antagningsintervju och i vissa fall besöker vi även överlämnande skola.
  4. Ansökan och antagningsbesked till grundskolan sker löpande under hela året i mån av plats.

Frågor om antagningen:
Marie Petersson, Biträdande rektor/Specialpedagog, mobil: 0768-85 21 64