Vanliga frågor

Är det några speciella förutsättningar för att elever kan bli antagna till Snitz skolor?

Vår skola begränsar antagningen till elever i behov av omfattande särskilt stöd och specialiserar sig främst på autismspektrumtillstånd.

Vår skola har en högre personaltäthet än vanliga skolor, förstärkt elevhälsoteam, anpassade lokaler med mindre klassrum och hög grad av individuell anpassning. Inför skolstarten förs en djupare dialog mellan personal, föräldrar och eleven för att planera en verksamhet utifrån elevens behov.

 

Hur ser ansökningsprocessen ut på Snitz grundskolor?

En ansökan tillsammans med neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk kartläggning och bedömning samt åtgärdsprogram skickas in antingen via epost eller vanlig post.

Skolan gör en preliminär bedömning om Snitz är rätt skolform för ditt barn med tanke på omfattning av stödåtgärder. Vi kan komma att kontakta kommun samt överlämnande skola.

Vi kallar till en antagningsintervju och i vissa fall besöker vi även överlämnande skola.

Ansökan och antagningsbesked till grundskolan sker löpande under hela året i mån av plats.