Administration

Anna Kämpinge
Rektor, 0768-85 21 92
anna.kampinge@snitz.se

Ferm  August
APL-ansvarig 076-88 52 147
august.ferm@snitz.se

 

Elevhälsan

Carina Almström
Skolsköterska, 076-885 21 98
carina.almstrom@snitz.se

Cecilia Lomakka
Kurator, 0768-85 21 43
cecilia.lomakka@snitz.se

Linnéa Nyberg
Specialpedagog, 0768-85 21 93
linnea.nyberg@snitz.se

Lis-Marie Nilsson
Studie och yrkesvägledare, 08 410 410 22
lis-marie.nilsson@cybergymnasiet.se

Johan Blom
APL ansvarig, 0768-85 21 67
johan.blom@snitz.se

Susanne Moe
Speciallärare, 0768-85 21 82
susanne.moe@nitz.se

Pedagogisk personal

Jonas Blomberg
Förstelärare med ansvar för Specialpedagogik i lärande
Matematik, Geografi
jonas.blomberg@snitz.se

Klas Gunnerfeldt
Studiesamordnare, 076-885 21 95
klas.gunnerfeldt@snitz.se

Marie-Louise Nordrup
Studiesamordnare, 076-885 21 69
marie-louise.nordrup@snitz.se

Ellinor Björklund
Bild, Media
ellenor.bjorklund@snitz.se

Anders Bryngelsson
Media
anders.bryngelsson@snitz.se

Henrik Ekblom
Media
henrik.ekblom@snitz.se

Cecilia Enholm
Foto, Media
cecilia.enholm@snitz.se

Hans Eriksson
Idrott, 0768-85 21 48
hans.eriksson@snitz.se

Caroline Gerhardsson
Media
caroline.gerhardsson@snitz.se

Aneta Helmfridsson
Naturkunskap, Samhällskunskap
aneta.helmfridsson@snitz.se

Lars Österberg
Förstelärare med ansvar för IKT
Historia, Religion
lars.osterberg@snitz.se

Johan Blom
Studiesamordnare, 0768-85 21 67
johan.blom@snitz.se

Marie-Louise Nordrup
Studiesamordnare
marie-louise.nordrup@snitz.se

Sonny Bjelfman
Programsamordnare
programmering, data- och nätverksteknik
sonny.bjelfman@snitz.se

Oskar Ahrenberg
Svenska
oskar.ahrenberg@snitz.se

Peter Gilljom (tjänstledig vt 18)
Samhällskunskap, Historia
peter.gilljom@snitz.se@snitz.se

Athanasios Gioulekas
Programmering, data- och kommunikationsteknik
athanasios.gioulekas@snitz.se

Britt-Marie Lundmark
Engelska
brittmarie.lundmark@snitz.se

Susan Moshi
Matematik och Datorteknik
susan.moshi@snitz.se

Anna Pettersson
Lärare imyrk, 076-8852184
anna.pettersson@snitz.se

Samuel Westman
Dator- och nätverksteknik, Nätverkssäkerhet, Webbutveckling
samuel.westman@snitz.se

Bruno Villani
Engelska
bruno.villani@snitz.se

Nick Aronowitsch
Historia
nick.aronowitsch@snits.se