Gymnasieprogram Stockholm

Här nedan kan du läsa om program och inriktningar.

På skolverkets webbplats, www.skolverket.se, finns detaljerad information om programmen och inriktningarna.


 

Media, specialisering

Vill du lära dig att fota och filma, samt skapa digitala bilder? Kanske pröva göra TV-program, podcasts eller, tillsammans med klasskompisarna, producera en tidning?

Inom profilen Media får du chansen att lära dig kommunicera dina idéer genom olika medier!

I kurserna Film- och TV-produktion får du kunskap om hur man skapar film, från idé till färdig film. Du lär dig dramaturgi, bildberättande och redigering med digital teknik. Du får pröva arbeta med olika typer av produktion: reklam, reportage, kortfilm, olika filmgenre och TV-program.

Du får även en bred fotoutbildning med fördjupning inom digital bildbearbetning, bildkomposition och ljussättning i studio.

 

Bild och form, specialisering

Är du intresserad av kreativt skapande inom bild och form? Av att pröva arbeta konstnärligt i olika tekniker? I den här inriktningen har du möjlighet att hitta ditt personliga uttryck och bildspråk. Samt möjligheten att utvecklas inom traditionella och nya tekniker!

Inom bildspecialiseringen från du utveckla dig inom bild och form. Vi arbetar med olika två- och tredimensionella metoder, tekniker och material. Du som väljer den här profilen vill fördjupa dig inom teckning, måleri och skulptur! Profilen innehåller även foto, grafisk illustration och digitalt skapande. Fokus inom inriktningen är ett konstnärligt uttryck genom konstnärliga projekt!

Speldesign, specialisering

Speldesign är något för dig som vill skapa nya världar och karaktärer, samt tycker om att jobba kreativt och fantasifullt, både i analoga och i digitala miljöer.

I den här fördjupningen arbeta du mot spelgrafik, vilket är den visuella delen av spelet. Det innebär att du är med och skapar en helhet utifrån en idé. Du som söker den här fördjupningen har ett intresse av att kommunicera med bild! Du vill utveckla din förmåga att hantera färg, form, linje, perspektiv och volym, samt utveckla förmågan att gestalta det i 2- och 3-dimensionella digitala tekniker. I inriktningen får du grundläggande kunskaper i 3D-grafik och animation.

Du har även ett starkt intresse för att jobba med spelutveckling i framtiden

 


Dator och nätverksteknik

Här på Snitz gymnasium får du chansen att utveckla dina intressen för datorer och nätverk. Vi kan erbjuda praktiskt arbete med både Windows- och Linux-system där du kan öva med kunniga lärare att sätta upp nätverk, arbeta med PC-reparationer samt göra stabila installationer av operativsystem och program. Du får lära dig installera och driva hårdvara som routrar, switchar, servrar samt öva på den mjukvara som förekommer inom datorbranschen.

Programmering och webbutveckling

Du är nyfiken på hur man utvecklar webbsidor, du kanske har gjort egna eller kanske vill fördjupa dig i programmering? Våra lärare har en bred erfarenhet av utbildning för olika programspråk som C#, C++, Python och Java. Vill du programmera serverbaserat med PHP och utveckla dynamiska webbsidor så finns stora möjligheter att odla dina intressen hos oss. Du får även möjlighet att tillsammans med andra utveckla färdigheter att använda och förstå vetenskapliga begrepp inom den datortekniska arbetsmarknaden.

Support- och servicearbete

I el- och databranschen är det många som driver egna företag och som arbetar med support- och servicearbete. Du kommer därför att få lära dig vad det innebär att arbeta serviceinriktat mot kund och få möjlighet att utveckla färdigheter inom service och personlig försäljning. Du kommer även att läsa kursen Entreprenörskap där du lär dig att starta ett eget företag.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

På El- och energiprogrammet ingår 15 veckors APL. Praktikveckorna är till för att du ska få utveckla dina yrkeskunskaper och få arbetslivserfarenhet.

Efter Studenten

Utbildningen leder till en yrkesexamen och eleverna kan direkt efter avslutad utbildning arbeta som exempelvis IT-tekniker, nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker. Möjligheten att läsa in en grundläggande högskolebehörighet finns och erbjuds inom ramenför utbildningens 2500 poäng

 


Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Vill du gå ett nationellt yrkesprogram men saknar behörighet till det? Då kan du söka till programinriktat individuellt val. Programmet ger dig en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och syftet är att du så snart som möjligt ska bli behörig till programmet.

Du läser de grundskoleämnen som du behöver för att nå behörighet, kombinerat med kurser från El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik (individuell studieplan). Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i minst 15 veckor ingår i utbildningen och är fördelade på tre år.

Behörighetskrav till IMPRO: SV/SVA, EN, MA samt tre valfria ämnen, eller SV/SVA, EN samt fyra valfria ämnen, eller SV/SVA, MA samt fyra valfria ämnen.

Vilka grundskolekurser kan du läsa? På Snitz erbjuds eleverna att läsa samtliga grundskolekurser.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Vill du gå ett nationellt yrkesprogram men saknar behörighet till det? Då kan du söka till yrkesintroduktion inom El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik.

Målet är att du som elev ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen är till stor del yrkesinriktad. Du läser ämnen som Dator- och nätverksteknik, Webbutveckling, Programmering och du kan även läsa grundskoleämnen som du saknar behörighet i. Du kommer att läsa enligt en individuellt utformad studieplan. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Längd och omfattning bestäms utifrån just dina behov och förutsättningar, men minst 15 veckor under tre år.

Vilka grundskolekurser kan du läsa? På Snitz erbjuds eleverna att läsa samtliga grundskolekurser.

Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildning är ett program för dig som vill bli behörig till ett nationellt program på kort tid.. För att du ska lyckas som preparand bör du sakna max två grundskolebetyg för att nå behörighet till det nationella programmet.

Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för dig som enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

Vilka grundskolekurser kan du läsa? På Snitz erbjuds eleverna att läsa samtliga grundskolekurser.

________________________________________________________________________________

Ansökan och Antagning

För att söka till Snitz gymnasium ska du dels göra en ansökan via gymnasieantagningen och dels skicka en ansökan direkt till oss. Du får information om hur du söker via gymnasieantagningen av din studievägledare. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Frågor om antagningen:


El och energiprogrammet
Linnéa Nyberg,   Specialpedagog,    mobil: 0768-85 21 93

Estetiske programmet
Susanne Moe,      Speciallärare,        mobil: 0768-85 21 82