Vårt specialpedagogiska perspektiv

På Snitz utgår vi från varje elevs intressen och styrkor. Tillsammans med hen och familjen hittar vi de bästa vägarna för att nå elevens mål. Undervisningen på Snitz grundskola genomsyras av ett specialpedagogiskt förhållningssätt för att möta elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Genom individualisering och anpassningar strävar vi efter att möta elevernas behov av i undervisningen, så att eleverna får förutsättningar att uppnå både personliga och utbildningsmål.  

Våra vuxna finns i hela skolan under hela dagen. Det gör att även raster och luncher blir lärandesituationer då eleverna tillsammans med våra socialpedagoger får utrymme att öva sig i social interaktion.

Snitzlådan

Man lär bäst när man är lugn, trygg och fokuserad, hur man blir det skiljer sig dock från person till person. Därför finns det en Snitzlåda i varje klassrum, den är fylld med sittkuddar, stressbollar och andra redskap framtagna för att underlätta inlärningen. Där kan eleverna botanisera fritt för att hitta det som fungerar för dem.

Förutsättningar inte nedsättningar

På Snitz ser vi varje elev, hens styrkor och svagheter. Vi möter varje elev och hens familj där de är så att vi tillsammans kan nå elevens fulla kapacitet.