Föranmälan till Öppet hus

Föranmälan till Öppet hus

 

Ansökan

Ansökan

Du söker till Snitz grundskola genom att fylla i anmälningsformuläret på denna sida.

Snitz grundskola

Vi är en liten högstadieskola på ca 100 elever i Stockholm, på Hagagatan 25A, 10 minuters promenad från Odenplans tunnelbana och pendeltåg. Vi är en vanlig skola med samma kunskapskrav som andra skolor men med mindre grupper och mer resurser som passar elever med neuropsykiatriska funktionsförutsättningar som till exempel ASD och ADHD och som är i behov av extraordinärt stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 

Skola med mer resurser – många vägar mot samma mål

Snitz är en resursskola, det innebär att vi följer samma läroplan som den ordinarie skolan, men vi gör det på varje elevs villkor.

Våra klasser är små, 15 elever i varje klass, våra lärare har specialistkompetens i att möta barn med funktionsförutsättningar och vi anpassar läroplanen efter den enskilda individen. Alla barn är olika, har olika intressen och lär sig på olika sätt. Genom att individualisera läroplanen efter eleven kan hen till exempel läsa sina favoritämnen i snabbare takt medan hen får extra hjälp där det behövs.