Öppet hus

Öppet hus

För dig som är SYV

För dig som är SYV

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Egna vägar till samma mål

På Snitz tar vi tillvara på dina styrkor och stöttar dig inom de områden där det behövs. Våra små klasser och personaltätheten hög, det ger dig utrymme att vara dig själv. Undervisningen är fokuserad på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Våra elever

Snitz mål är att varje elev ska nå både sina personliga och utbildningens mål. Därför anpassar vi oss efter varje elev och skapar, med hjälp av specialpedagogiska verktyg, en utbildning som passar dig. Kanske är det därför våra elever kommer från hela Stockholm.

Dessvärre saknar vi kompetensen att ta emot elever med kognitiv nedsättning och någon form av språkstörning.

Vår personal

På Snitz finns det många vuxna kring eleverna. Alla lärare är behöriga och tillsammans med våra socialpedagoger och studiesamordnare finns de ute i skolan under hela dagen. Det gör att det alltid finns någon som frågar hur du mår och någon du kan vända dig till med dina funderingar.

Personalen har många kompetenser, men en sak gemensamt. Vi brinner för att du, utifrån dina förutsättningar, ska få en bra tid hos oss. Vår personal vidareutbildas kontinuerligt och har fortlöpande handledning så att vi tillsammans med dig kan nå dina mål.

Två glada elever vid Snitz Gymnasium.

Ord från rektorn

Varje dag när jag kliver in på min arbetsplats möts jag av positiv kraft, energi och kreativitet från både elever och personal. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vår skola är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där du har möjligheten att tillsammans med dina lärare och skolkamrater växa som individ utifrån dina förutsättningar. Du kanske får vänner för livet,  eller inser att det inte var så läskigt att hålla tal bara man känner sig trygg i miljön, eller att knuten i magen försvann när du känner dig accepterad och respekterad för den du är. Vi på Snitz gymnasium kommer att stötta dig i att se och tro på dina förmågor och att vara din språngbräda ut i ett vuxenliv. Varmt välkommen till oss!

 

Rektor, Anna Kämpinge

Integritetsinställningscenter

Cookies

Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatstrafik och personifiera innehåll.

_ga, _gid