Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot el-och energiprogrammet eller det estetiska programmet och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är utformat för dig som inte är behörig till ett nationellt program  och som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av de kurser som Snitz gymnasieskola erbjuder. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Integritetsinställningscenter

Cookies

Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatstrafik och personifiera innehåll.

_ga, _gid