Öppet hus

Öppet hus

För dig som är SYV

För dig som är SYV

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val vänder sig till dig som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra ämnen, men saknar ett eller några betyg och vill läsa vidare.

Tempot är högt eftersom målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program så snart som möjligt, så det gäller med andra ord att vara studiemotiverad. Samtidigt anpassar vi undervisningen efter dina behov så att du kan fokusera precis på de delar du behöver bli starkare på.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Snitz yrkesintroduktion inom El- & Energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik, är programmet för dig som vill plugga i din egen takt. Hos oss skräddarsyr du din utbildning så att du får utrymme att lära dig utifrån dina villkor, i den takt som du känner funkar för dig. Vi har kapaciteten att erbjuda våra elever samtliga grundskolekurser. På IMYRK ingår praktik och vi bestäm­mer tillsammans hur den kommer att se ut för just dig.